หน้าหลัก

20 ธันวาคม 2566

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” พร้อมด้วยคุณครูชุภิดา ไชยพิเดช และคุณครูธราทิพย์ แม้นชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ 43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี