ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONSAWANSOMBOONWIT LUANGPOOPHUPHAN-UPATHAM
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้งโรงเรียน : 11 พฤษภาคม 2524
ที่อยู่ :หมู่ที่ 8 บ้านบ้านโนนสวรรค์ ตำบล :  พังขว้าง อำเภอ :  เมืองสกลนคร จังหวัด :  สกลนคร รหัสไปรษณีย์ :47000
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียน 75 คน 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน
อีเมล์ : modtanoi@sawan.ac.th
เว็บไซต์ : https://sawan.ac.th