ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”
ปีการศึกษา 2564 (สอบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565)​