ทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู้ศตวรรษที่ 21

9 กันยายน 2566 รร.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์”หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” อ.2-ป.3 ทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู้ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้โลกกว้าง ขั้นตอนการเดินทางด้วยอากาศยาน ขอขอบคุณ ผอ.ท่าอากาศยานสกลนครที่อนุเคราะห์บรรยายพิเศษ ,ขอบคุณกัปตัน, แอร์โอสเตท ,เจ้าหน้าทีี่ภาคพื้นดิน สายการบินนกแอร์และสายการบินแอร์เอเชีย ที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆได้สัมผัส อากาศยานอย่างใกล้ชิด 🙏🏻😊