วันที่  24 มิถุนายน 2565 

           ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ ” และคุณครู ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยท่านปวัตร์ นวะมะรัตนรองเลขาธิการ กปร. ,ท่านชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , คณะทำงานไทย-ลาว ,วิศวกรจากกรมชลประทาน ,เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)    เจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ รวม 30 ท่าน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ