15 มีนาคม 2565

โรงเรียนบ้านโนนสวรรคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นำโดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สองและประธานคณะอนุกรรมมาธิการ  พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน สถานศึกษา ต้นแบบที่นำศาสตร์พระราชาไปสู่ การบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ “