17 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการหนูน้อยนักเกษตรกรตัวอย่าง ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลหมากเขือแดง (Field Day)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ แปลงสาธิตการจัดการแปลงปลูกมะเขือเทศ (ชั่วคราว) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ด้านนวัตกรรมและการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเป็นประธานในพิธีเปิด และขอขอบคุณ นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ด้านนวัตกรรมและการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่นำ ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผอ.รร. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์“หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการหนูน้อยนักเกษตรกรตัวอย่างเข้าชมการดำเนินงาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในแบรนด์ดอยคำ