21 ธันวาคม 2566

คุณครูชุภิดา ไชยพิเดช และคุณครูธราทิพย์ แม้นชัยภูมิ ชนะเลิศระดับประเทศ ได้ขึ้นนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี อาหารเช้าอิ่มท้องสมองดี เนื่องในการประชุมวิชาการ “ 43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย