21-23 มิถุนายน 2566

นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “กาญจนาอาสา ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”

มีนายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ,นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ. สพม. สกลนคร,ผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกโรงเรียนร่วมในพิธีเปิด โดยมีนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยตัวแทนสภานักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 100 คน จัดกิจกรรมทั้งวิชาการและนันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” จำนวน 90 คน

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้มอบจักรยานจำนวน 20 คัน วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก และทุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอีกจำนวน 50,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์”หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”🍃