22 ธันวาคม 2566

คุณครูชุภิดา ไชยภิเดช และคุณครูธราทิพย์ แม้นชัยภูมิ ตัวแทนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวด Best Practice  ด้านที่ 1 โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองดี เนื่องในงานการประชุมวิชาการ “43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย