31 มกราคม 2567

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” พร้อมคณะครู ต้อนรับนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต)บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ,ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.สกลนคร ที่มาเยี่ยมชมแปลงผักของโรงเรียน มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค)