5 ธันวาคม 2565

       โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่ ประสบความสำเร็จด้านการ บริหารจัดการดิน เพื่อสร้างอาหาร อย่างยั่งยืน  ได้รับเชิญ จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร  ให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ อาหาร ก่อกำเนิดเกิดจากดิน “ เนื่องในงาน วันดินโลก “World Soil Day (WSD) 2022​ ของจังหวัดสกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน์​ เทพอาสน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​เข้าร่วม​กิจกรรม ณ โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุงศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

        ในโอกาสนี้ รร. ได้มอบผักสดปลอดสารพิษ ฝีมือนักเรียนให้แก่ท่านผู้ว่าฯ ซึ่งท่านได้ชื่นชมผลสำเร็จของโรงเรียนในการปลูกผักกระถาง เป็นอย่างยิ่ง และได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการส่งเสริมการปลูกผักในกระถางไว้บริโภคเองเพื่อเป็นการสร้างอาหาร สดใหม่ไร้สารพิษ 🍃