7 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” นำผักเคลของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ส่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผักเคลสู่ผงเคล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร